Staff and Faculty

Director

呂佩珊


+886-3-8572677#1680
shanshanlu13@gms.tcu.edu.tw

Administrative Staff

   Amber Lee


+886-3-8572677#1681
amber1116@gms.tcu.edu.tw

Administrative Staff

   Leanna Lu


+886-3-8572677#1683
leanna25@gms.tcu.edu.tw

Section Chief of Curriculum

Shao-jie Zhu

+886-3-857-2677 # 1683
shaojie@mail.tcu.edu.tw

  Teacher

    Yvonne Lee


+886-3-8572677#1683
yvonnelee@mail.tcu.edu.tw

Teacher

Jia-zhen Li


+886-3-8572677#1683
sharonlee3151973@gmail.com

Teacher

Jiao-Yan Li


+886-3-8572677#1683
jiaoyan0622@gmail.com

 Teacher

Zhou-Ru Lin


+886-3-8572677#1683
riyn813@gmail.com

 Teacher

Li-Yun Hong


+886-3-8572677#1683
102514141@gms.tcu.edu.tw

 Teacher

Li-Hua Zeng


+886-3-8572677#1683
janet9563@gmail.com